Author Archives: Ellen 羊, 阿羊, 羊咩, lamblamb, 大頭羊, ellen lamb, Ellen Young

About Ellen 羊, 阿羊, 羊咩, lamblamb, 大頭羊, ellen lamb, Ellen Young

喜歡的人可以每天對他笑,討厭的人連看都懶得看一眼。

終於買咗嘞!

一直都唔敢喺屋企放部咖啡機,怕自己無節制。不過,最近竟然比羊見到部英國設計嘅,又細又簡單,係全自動Bean to Cup 喎,並唔係膠囊!價錢仲只係一部普通手機嘅一半,終於忍唔住啦!

Rate this:

Posted in 羊有咩感 | Leave a comment

又係古裝?不過又幾英喎!😍

Rate this:

Posted in 羊有咩感 | Tagged | Leave a comment

新一個月啦!羊,醒啲!

May the 4th be with you!!!

Rate this:

Posted in 羊有咩感 | Leave a comment