Tag Archives: SPSS

安樂

朋友們呢一陣子好靜,應該都係步入穩定期啦。好事吖,唔駛鬧交。其實,真係會死好多細胞㗎。羊就無咁嘅能耐,一有口角,就紅都面晒,啞咗!見你哋依家安安樂樂咁就好,嚟緊又三週年嘞!祝願你哋,嚟緊無窮嘅三週年啦!

Rate this:

Posted in 羊有咩感 | Tagged | Leave a comment

加油!

朋友最近遇上一啲唔開心嘅事。羊,講真,幫唔到啲咩野,不過,人生就係咁啦,有高低起跌。離開一班唔適合自己嘅人,並唔係壞事吖?橫豎你都想走好耐,或者個天見你咁猶豫不決,幫你一把呢?!我明白,你一定覺得無晒信心!好似好無用咁。其實,羊都試過咁㗎。喺呢間公司做咁耐,眼見啲二打六晉升晒做DIRECTOR,自己來來去去都仲係MANAGER,連SENIOR都唔係,都覺得無鬼用㗎!不過,諗真啲,SENIOR 有SENIOR煩;我可以樂得清靜,唔使理啲政治學,做番TECHNICAL 嘅野,其實仲啱。你都知羊係石頭一塊,點學都唔夠圓滑㗎啦!所以,個天係有安排嘅。 都同你講過我舊老細啦,佢雖然貴但抵用,一人做三個人嘅野,都係犧牲者,比人叫走咗啦!人哋依家不知幾開心,可以日日陪個仔,睇住佢大。就係囉,塞翁失馬,焉知非福。 其實,你可以去到邊做到邊,餓唔死,無有怕嘅!唔開心一陣好嘞,希望在明天呀!至於連累唔連累,你就係諗多咗。兩個人一齊就係咁啦,共同分擔開心,傷心,富貴,貧窮…。你依家點都唔算貧窮掛?仲有大把日子係前面,邊個知會點?同得你一齊,就要學點一齊生活啦。收拾心情,換個新環境,再嚟過!

Rate this:

Posted in 羊有咩感 | Tagged | Leave a comment

笑醒!哈.哈.哈!

朋友,有你呢個實例,羊,以後都會小心行事。唔做”唔應該”嘅事嚕!哈、哈、哈! 希望來年解咒喇!KAM,希望你都無事啦!嘻、嘻、嘻… 抱歉,抱歉,羊忍唔住添!…哈、哈、哈…!

Rate this:

Posted in 羊有咩感 | Tagged , | Leave a comment